AC istenie fotovoltiky

AC istenie, tiež známe ako AC ističe, sú zariadenia používané na ochranu elektrických obvodov pred preťažením a skratmi. Tieto komponenty sú kľúčové pre bezpečné a spoľahlivé fungovanie elektrických systémov. AC ističe môžu byť ďalej rozdelené na viacero kategórií vrátane prúdových chráničov a prepäťových ochranných zariadení.

Prúdové chrániče, ktoré sa často označujú ako AC istenie, sledujú prúd v obvode a odpoja ho v prípade, že prúd prekročí stanovený bezpečnostný limit. Toto je dôležité pre ochranu pred preťažením a skratmi, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo iné nebezpečné situácie.

AC prepäťová ochrana alebo AC zvodiče prepätia sú ďalšie dôležité zariadenia. Tieto komponenty slúžia na ochranu pred nadmerným napätím v elektrickom obvode, ktoré môže byť spôsobené bleskom alebo inými vonkajšími vplyvmi. AC zvodiče prepätia odvádzajú nadbytočné napätie do zeme, aby sa zabránilo poškodeniu citlivých elektrických zariadení.

V súhrne môžeme povedať, že AC istenie, vrátane prúdových chráničov a AC prepäťovej ochrany, sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov. Dôkladná inštalácia a údržba týchto zariadení sú nevyhnutné pre ochranu pred rôznymi elektrickými nebezpečenstvami.

AC ističe (11)

AC modulárne prepínače (5)

AC prepäťové ochrany (7)

AC prúdove chrániče (2)

AC vypínače (3)

Zobrazených 1–21 z 28 výsledkov