solaro.sk

Porovnanie hybridných fotovoltických meničov

Hybridnou fotovoltaikou sa u nás vo všeobecnosti nazývajú fotovoltaické systémy s akumuláciou v batériách. Fotovoltaiku robí hybridnou menič, nie napr. panely. Pre úplnosť, v prípade retro-fit riešení je možné doplniť batérie aj cez tzv. AC/DC coupling, aby nebolo potrebné meniť striedač.

Hybridné fotovoltické meniče však nefungujú rovnako, rôzni výrobcovia si zvolili rôzne riešenia „topológie“, pripojenia a funkcionality. Rozdiely v účinnosti a efektívnosti hybridných fotovoltických meničov nie sú nijak výrazné, z tohto hľadiska medzi nimi nie je zásadný rozdiel, ktorý by niektoré výraznejšie zvýhodňoval. To nemá význam riešiť. Dôležitejšie sú funkcie hydridného fotovoltického meniča, spôsob jeho zapojenia, potrebné dodatočné príslušenstvo a samozrejme tiež cena.

Sieťová (on-grid) fotovoltaika bez batérií

Schéma on-grid fotovoltaického systému

Najskôr však na porovnanie on-grid alebo „sieťový“ fotovoltaický systém (bez batérií, teda nie hybridný). Funguje paralelne so sieťou – menič dodáva celú produkciu fotovoltaických panelov do elektroinštalácie domácnosti. Ak je spotreba v domácnosti vyššia ako produkcia panelov, potrebný zvyšok sa „doplní“ zo siete. Na druhej strane, ak panely produkujú viac ako sa v domácnosti spotrebuje, prebytok „preteká“ do siete.

Súčasťou môže byť, ale nemusí, aj elektromer na prívode elektriny, aby ste mali okrem informácií o produkcii fotovoltaiky aj informácie o spotrebe domácnosti. Potom môžete vidieť, koľko z produkcie fotovoltaiky spotrebujete priamo, koľko elektriny z fotovoltaiky „odíde“ nevyužitej do siete, aký podiel spotreby domácnosti pokryla fotovoltaika a pod.

Hybridná fotovoltaika s batériami – grid-tie (GoodWe, Fronius, Huawei, Solax)

Pri hybridnej fotovoltaike, inými slovami fotovoltaike s akumuláciou/batériami, sa aktuálne „prebytky“ elektriny z produkcie fotovoltaických panelov nespotrebované v domácnosti ukladajú do batérií, z ktorých sa neskôr (v priebehu dňa alebo večer a v noci) využijú podľa potreby.

Zámerom a cieľom je samozrejme dosiahnuť lepšie využitie produkcie fotovoltaiky, ktoré v prípade sieťového on-grid striedača môže byť problematické.

GoodWe

Schéma hybridného grid-tie fotovoltaického systému
 • Kompatibilné batérie:
 • nízkonapäťové (LV) pre 1-fázové meniče, vysokonapäťové (HV) pre 3-fázové meniče
 • Pylontech, BYD Battery Box, LG Chem Resu
 • On-grid výstup:
 • Do tohto výstupu dodáva menič len vtedy ak je sieťové napätie, v prípade výpadku siete menič tento výstup odpája – tento výstup funguje rovnako ako pri sieťových on-grid meničoch
 • Back-up výstup:
 • Do back-up výstupu dodáva menič aj v prípade výpadku siete. Tento výstup však musí byť oddelený od elektroinštalácie napájanej sieťou
 • Štandardne sú on-grid a back-up výstupy v meniči prepojené – aby menič dodával elektrinu aj do back-up výstupu keď nie je výkon panelov dostatočný a batérie vybité (hlave v noci), pri výpadku siete sa prepojenie preruší rádovo v milisekundách a menič dodáva elektrinu priamo do back-up výstupu. Menič vtedy funguje ako UPS (uninterruptible power supply) a okamžite prejde do „ostrovného“ (island) režimu
 • Elektromer:
 • Je súčasťou/príslušenstvom meniča

Huawei, Solax

Schéma hybridného grid-tie fotovoltaického systému
 • Kompatibilné batérie:
 • Huawei: vysokonapäťové (HV) Huawei Luna, LG Chem Resu HV pre 1-fázové aj 3-fázové meniče
 • Solax: vysokonapäťové (HV) Solax X-ESS, Pylontech pre 1-fázové aj 3-fázové meniče
 • On-grid výstup:
 • Rovnako ako v prípade meniča GoodWe, do tohto výstupu dodáva menič len vtedy ak je sieťové napätie, v prípade výpadku siete menič tento výstup odpája
 • Back-up výstup:
 • Tento výstup je k dispozícii len pri zakúpení a nainštalovaní doplnkového príslušenstva – Backup Box-u (pri Huawei) alebo EPS Box-u (v prípade Solaxu)
 • Ak je k dispozícii sieť, back-up spotreba je napájaná zo siete (do ktorej dodáva aj menič, takže v konečnom dôsledku aj z meniča/fotovoltaiky), v prípade výpadku siete sa prepne back-up spotreba priamo na menič. Trvá to však niekoľko sekúnd až niekoľko desiatok sekúnd, kým menič „nabehne“ na back-up režim, takže síce nebudete pri výpadku siete úplne bez elektriny, ale UPS to nie je
 • Elektromer:
 • Nie je súčasťou/príslušenstvom meniča, je potrebné dokúpiť samostatne

Fronius GEN24

Schéma hybridného grid-tie fotovoltaického systému
 • Fronius s novou generáciou meničov GEN24 už neponúka sieťové (on-grid) a hybridné meniče, ale nové meniče Primo a Symo GEN 24 sú všetky hybridné – je možné pripojiť batérie
 • Kompatibilné batérie:
 • vysokonapäťové (HV) BYD Battery Box pre 1-fázové (Primo) aj 3-fázové (Symo) meniče
 • On-grid výstup:
 • Fronius pri novej generácii meničov GEN24 umožňuje tzv. full-back-up, kedy sa pri výpadku siete celý dom odpojí od distribučnej siete a funguje v „ostrovnom“ režime. Trvá to niekoľko desiatok sekúnd až minúty, kým menič potom nabehne do takéhoto full-back-up režimu.
 • Back-up výstup:
 • Tento výstup Fronius nazval PV-Point a podobne musí byť oddelený od ostatnej elektroinštalácie domu
 • Z technického hľadiska sa nám riešenie Froniusu pozdáva najviac (ako vždy, Fronius nesklamal), nuž ale, meniče Fronius nie sú práve tie najlacnejšie
 • Elektromer:
 • Nie je súčasťou/príslušenstvom meniča, je potrebné dokúpiť samostatne

Batérie pri 1-fázových meničoch

 • GoodWe: nízkonapäťové batérie
 • Výhodou je, že nie je potrebný samostatný BMS modul, napr. nízkonapäťové (48 V) batérie Pylontech majú BMS integrovaný v každom module
 • Batérie si len „povedia“, akým prúdom a napätím ich má menič nabíjať a menič to „zariadi“ a dá im to „na podnose“
 • Huawei, Solax, Fronius: vysokonapäťové batérie
 • Výrobcovia sa rozhodli ísť „ľahšou cestou“, výstup na pripojenie batérií len „odbočka“ medzi MPPT a samotným meničom jednosmerného napätia na striedavé
 • Pri takomto riešení je potrebný zložitejší (a drahší) samostatný vysokonapäťový BMS modul, ktorý si musí upraviť prúd a napätie z panelov na nabíjanie batérii, menič mu len „povie“, akými wattmi môže nabíjať batérie
 • Huawei to napr. nazýva vzletne „battery-ready“ meničom, samotný menič je potom (samozrejme) lacnejší, ale o to budú drahšie batérie

Hybridná fotovoltaika s batériami – Victron

Schéma hybridného grid-tie fotovoltaického systému
 • Victron ponúka (podľa nášho názoru) „dinosaurie“ riešenie hybridnej fotovoltaiky, vychádza to však historicky z toho, že sa zaoberajú v zásade len „ostrovnými“ meničmi. V tom sú síce (fakt) dobrí, ale kombinácia ich meniča so sieťou je veľmi problematická
 • Takýto systém vychádza z ostrovného riešenia fotovoltaiky, pričom využíva sieť ako ďalší „zdroj“ elektriny (okrem panelov a batérií), kedy sa sieť pripojí na vstup meniča. Celá domácnosť je však napájaná cez menič, ktorý podľa potreby (a nastavení) dodáva elektrinu do domácnosti z panelov/batérií/siete alebo ich rôznej kombinácie. Systém funguje aj pri výpadku siete (samozrejme, ak produkuje elektrinu fotovoltaika alebo batérie nie sú vybité)
 • Nevýhodou je, že menič sa nemôže (dlhodobo) preťažovať, takže je dilemou, či zvoliť výkonnejší (a drahší) menič, alebo dávať pozor, aby sa nepoužívalo viac spotrebičov s vyššou spotrebou naraz (typicky v kuchyni – varná doska, kanvica, mikrovlnka, kávovar a ďalšie). Síce menič vie v prípade „preťaženia“ prepnúť na sieť tzv. bypassom, vtedy sa však nedá využiť výkon z panelov a/alebo batérií.
 • Komplikáciou je tiež, že pri inštalácii je potrebné prerobiť elektroinštaláciu tak, že je potrebné viesť prívod elektriny od elektromeru najskôr k meniču a až potom do domového rozvádzača s ističmi.
 • Navyše, okrem meniča je potrebná aj samostatná regulácia nabíjania batérií, a tie sú stavané na pomerne nízke napätie a preto je potrebné aj zložité sériovo-paralelné zapojenie panelov a tým až neprehľadná kabeláž.
 • Pre rodinné domy s pripojením na sieť aleže vôbec neodporúčame, Victron je vhodný na ostrovnú fotovoltaiku (napr. chata bez pripojenia na sieť).

hybridné fotovoltické meniče, hybridných fotovoltických meničov, hybridný fotovoltický menič, menič

Pozrite si ponuku naších hybridných fotovoltických meničov na tomto odkaze

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *