solaro.sk

Ako nadimenzovať výkon fotovoltaiky

Výkon fotovoltaických panelov sa uvádza vo Wp, čo je (špičkový) výkon, ktorý panel generuje pri štandardných testovacích podmienkach (slnečné žiarenie s intenzitou 1 000 W/m² a teplota okolia 25 °C). Výkon celého poľa fotovoltaických panelov sa udáva tiež vo Wp, častejšie v kWp. V skutočnosti však dosahujú fotovoltaické panely svoj špičkový výkon aj v prípade pekných slnečných dní nie tak často a v lete takmer vôbec kvôli vysokej teplote panelov a poklesu výkonu pri vyšších teplotách. Rovnako nie je špičkový výkon ani maximálny výkon, za určitých podmienok (chladno a jasno) to môže byť aj viac.

Nemá však význam (ani trochu) sa zamýšľať nad tým, čo by ste potrebovali fotovoltaikou „napájať“, čo by mala fotovoltaika „utiahnuť“. Jej výkon je totiž premenlivý, v rámci dňa, medzi dňami, ročnými obdobiami, tadeto jednoducho cesta nevedie.

Pri dimenzovaní fotovoltaiky je hlavným faktorom spotreba elektriny – keďže fotovoltaika však produkuje oveľa viac v lete ako v zime (zhruba 3/4 v letnom polroku a 1/4 v zimnom polroku), v zásade sú dve základné prístupy ako dimenzovať výkon fotovoltaiky.

Fotovoltaika na celoročnú spotrebu

Dnes už prevažujúci prístup (vďaka/kvôli) virtuálnej batérii, a čoraz väčší význam má pri vyššej spotrebe elektriny (hlavne pri kúrení elektrinou v zime – tepelné čerpadlo, elektrický kotol, priame odporové vykurovanie v podlahe), teda pri spotrebe často aj 10 – 15 MWh ročne ročne, ktorú inak ako cez virtuálnu batériu „stlačiť“ neviete.

Fotovoltaika sa nadimenzuje tak, aby vyprodukovala za rok približne celoročnú spotrebu. Samozrejme väčšinu toho vyprodukuje v lete, kedy to nie je možné (všetko) priamo spotrebovať, ale dnes sa už dá využiť virtuálna batéria a podobné služby na „prenesenie“ tejto produkcie medzi letom a zimou (tiež samozrejme medzi dňom a nocou a v rámci dňa). Áno, distribučné poplatky zostávajú, ale inak vysokú spotrebu elektriny v zime neviete „znížiť“.

Aj napriek o niečo nižšej úspore pri virtuálnej batérii (vysvetlené nižšie) v porovnaní s tým, ak produkciu fotovoltaiky spotrebujete priamo (a teda nemusíte brať elektrinu zo siete), to dnes už nevychádza až tak zle. A to aj kvôli nárastu ceny samotnej elektriny a tým „preklopeniu“ pomeru voči distribučným poplatkom.

Navyše, je to jednoduché, nemusíte „špekulovať“ ako čo najoptimálnejšie využívať fotovoltaiku. Darmo sa budete „chváliť“ vysokým percentom priameho využitia fotovoltaiky, keď veľa z celoročnej spotreby nepokryjete. A tiež, otrokom technológií zase nemusíme byť úplne a komplikovať si život za to nestojí.

Fotovoltaika na spotrebu v letnom polroku

Dnes už skôr „zastaralý“ spôsob, a keď pre pár rokmi nevyhnutný a jediný možný. Fotovoltaický systém by mal byť dimenzovaný a riešený tak, aby sa maximum vyprodukovanej elektrickej energie spotrebovalo na mieste. Fotovoltaika vyprodukuje v sezóne (marec/apríl až august/september) denne priemerne 5 – 6 násobok jej špičkového výkonu. Väčšinou stačil výkon do 4 kWp, ktorého denná produkcia je v lete cca. 20 – 25 kWh. V takomto prípade by bola ročná produkcia fotovoltaiky podľa charakteru spotreby elektrickej energie a prípadnej akumulácie v batériách na úrovni 1/2 až 2/3 celoročnej spotreby. Takto je síce možné dosiahnuť rozumnú úroveň využitia elektriny vygenerovanej panelmi a minimalizovať nevyužité prebytky, dnes to však už nehrá takú úlohu. Na lepšie priame využitie produkcie fotovoltaiky sa využívali batérie, pri dimenzovaní kapacity batérií sa vychádzalo z dennej priemernej produkcie fotovoltaiky. Kapacita batérií by mala byť orientačne v rozsahu 25 – 40 % dennej produkcie. V prípade fotovoltaiky s výkonom 4 kWp teda kapacita batérií optimálne v rozmedzí 5 – 10 kWh, opäť závisí od konkrétnej situácie a priebehu spotreby. Tieto odporúčania sú orientačné, optimálny výkon závisí od toho, na čo všetko budete fotovoltaiku používať alebo viete použiť. V prípade riešenia s využitím prebytkov na ohrev vody je možné zvoliť aj vyšší výkon.

Pozrite si ponuku fotovoltaických setov u nás

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *