solaro.sk

Ako zvoliť fotovoltické panely?

Fotovoltické panely sú základným prvkom fotovoltaickej elektrárne, ktorý premieňa slnečnú energiu na elektrickú energiu. Každý panel má určitú účinnosť, čo znamená koľko percent z dopadnutej slnečnej energie premení na elektrickú energiu. V dnešnej dobe sa pohybuje účinnosť’ fotovoltaických panelov na úrovni 18-19%. Fotovoltaické panely vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý je potrebné pre bežné využitie zmenit’ na striedavý — toto sa deje v meniči (invertéri). 

V praxi sú fotovoltické panely často označované číslom za názvom, napríklad 325Wp (Wp = Watt peak), toto číslo znamená, koľko elektrickej energie (vyjadrenej vo Wattoch) dokáže daný panel maximálne vyprodukovať za ideálnych podmienok (teplota 25°C a bezoblačná atmosféra – tieto ideálne podmienky samozrejme v praxi málokedy nastanú). Napríklad v uvedenom príklade 325Wp vidíme, že daný panel vyrobí maximálne 325W za hodinu, čo predstavuje 0,325kWh. 

Životnost’ FV panela

Výrobcovia zvyčajne poskytujú záruku 25 rokov na výkon fotovoltaických panelov (obvykle majú okolo 90 % nominálneho výkonu po 12 rokoch a 80 % nominálneho výkonu po 25 rokoch). Bežná je aj záruka 10 rokov na vyhotovenie panelu (rám modulu, elektronické súčasti a kabeláž). Skutočná životnosť panelov sa obvykle pohybuje v rozmedzí 25-30 rokov. 

Typy panelov — monokryštalické a polykryštalické

Dnes už nie je zaujímavý výkonový rozdiel medzi tým, či používame monokryštalické alebo polykryštalické články. Rozoznáte ich obvykle podľa farby – monokryštalické solárne panely majú väčšinou tmavý odtieň idúci do čiernej farby, polykryštalické solárne panely majú väčšinou modrý odtieň. 

fotovoltické panely,

V minulosti boli drahšie (z dôvodu technológie výroby) monokryštalické články, avšak aj cenový rozdiel je dnes minimálny. 

Monokryštalické panely 

Pomalšie nabiehajú, avšak potom dodávajú mierne viac energie. Tieto panely sa hodia tam, kde je zaručená ideálna orientácia (presný juh, ničím netienený a sklon panelov 30-40°). Pri nižšej intenzite slnečného žiarenia podávajú mierne horší výkon ako polykryštalické solárne panely, pri ideálnej orientácii podávajú zasa mierne vyšší výkon. 

Polykryštalické panely 

Solárna elektráreň z týchto panelov má rovnomernejší výkon. Tieto panely sa hodia viac na miesta, kde je určitá odchýlka od idealnej orientácie. Vo všeobecnosti polykryštalické panely majú mierne lepšiu účinnosť pri slnečnom žiarení pod rôznymi uhlami. 

Pozrite si ponuku fotovoltaických panelov u nás

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *